Трудовий архів

Поліського району

Київської області

a

Штати

У штаті Трудового архіву працює 2 особи-начальник та бухгалтер.photo
Прокопчук Зоя Петрівна

-

призначена на посаду директора Комунальної установи Поліської районної ради « Поліського районного трудового архіву» розпорядженням голови Поліської райдержадміністрації № 346 від 08 жовтня 2008 року.

(1954р.н.)Закінчила Немишаївський сільськогосподарський технікум (1975р.)З 2008року працює на посаді начальника Поліського районного Трудового архіву.15 квітня 2099 року пройшла перепідготовку в Київській обласній держадміністрації по веденню архівної справи.

Здійснює керівництво діяльністю Трудового архіву ,несе персональну відповідальність за виконання покладених на Трудовий архів завдань, затверджує фунціональні обов’язки працівників Трудового архіву,видає у межах своєї компетенції накази,організовує і кнтролює їх виконання, розпоряджаеться коштами архіву в межах затвердженого на його утримання кошторису,призначає на посаду і звільняє з посади працівників Трудового архіву.Забезпечує виконання планів роботи Трудового архіву проводить роботу по забезпеченню збереженості та обліку документів,ремонт документів,оправлення та підшивка документів ,перевірка наявності і стану документів,видача документів користувачам,проводить роботу по описуванню документів,удосконаленню та переробці описів,каталогізації,виконує запити соціально-правового характеру,веде діловодство в архіві.photo
Томченко Світлана Василівна

-

бухгалтерТрудового архіву , призначена на посаду бухгалтера наказом № 8 від 07.12.2009 року.

Самостійно або під керівництвом веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби та системи.Обліковує кошти, фонди, продукцію, товари матеріали, реєструє витрати на виробництво продукції чи надання послуг.Узгоджує рахунки та одиниці обліку, готує початкові та пробні варіанти розрахунків балансу, вносить записи в бухгалтерські книги про виробничі,управлінські, організаційні, господарські та інші витрати та планові і поточні цілі.Подає до розгляду і схвалення проекти записів у розрахунковій документації. Калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками. Веде інвентарні списки, довіреності, накладні, переліки зобов’язань, цінних паперів.Оформлює платежі та матеріальні, комунальні та інші послуги. Співпрацює з податковими, казначейськими органами, торгівельними, посередницькими та іншими клієнтами.Нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного господарського законодавства.